Fusion mellan Coop Norrbotten och Coop Malmfälten

I december samma år kom en avsiktsförklaring om fusion mellan Coop Norrbotten och Coop Malmfälten. En fusionen som innebar att föreningen täckte ca. 25% av Sveriges yta med en nettoomsättning på ca. tre miljarder kronor.