KF Fastigheter får ny koncernstruktur i fyra bolag

KF Fastigheter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar samtidigt som bolaget är en viktig stödfunktion för den konsumentkooperativa detaljhandeln. Fastighetsaffären omfattar förvaltning och utveckling av en fastighetsportfölj på drygt 500 000 kvadratmeter butiksyta och ett marknadsvärde på cirka 6,7 miljarder kronor. Handelsfastigheterna dominerar portföljen och deras andel uppgår till cirka 90 procent. Drygt 1 miljard av portföljens värde utgörs av utvecklingsfastigheter. Stödfunktionerna omfattar ett stort antal tjänster som understödjer förnyelse och utveckling av butiksnäten för Coop, konsumentföreningarna och övriga kooperativa detaljhandelsföretag.

 

En ny koncernstruktur fördelad på fyra bolag börjar gälla:

  1. KF Fastigheter Butiksetablering AB identifierar och utvecklar attraktiva butikslägen.
  2. KF Fastigheter Projektledning AB arbetar med projektledning och teknikrelaterade frågor i syfte att förädla både byggnader och enskilda lokaler.
  3. KF Fastigheter Centrumhandel AB driver den kommersiella utvecklingen och sköter den dagliga driften av handelsfastigheter.

4. KF Fastigheter Exploatering AB driver utvecklingen av en spännande projektportfölj som bland annat innehåller många av kooperationens nya butikslägen.