KF partner i det internationella Göteborgspriset för hållbar utveckling

KF är partner i det internationella Göteborgspriset för hållbar utveckling, som i år hade ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar” som tema. Priset på 1 mkr gick till Pavan Sukhdev och Janine Benyus som båda gjort mycket betydelsefulla insatser för att påvisa värdet av ekosystemtjänster.