KF startar studieavdelning och korrespondensskola

År 1918 upprättades en särskild studieavdelning i KF med tillhörande korrespondensskola. Till ledare utsågs Harald Elldin. Utbildningskurser förlades till olika folkhögskolor.

Källa:
Kooperativ krönika 1812-1970