Läsfrämjande insatser för barn och unga

KF-koncernens sponsring både centralt, lokalt och via konsumentföreningarna riktar sig främst till barn och ungdomar. Under 2012 fortsatte Coop
att sponsra tävlingen Unga Ekokockar, där inriktningen är ekologiskt och närodlat, med råvaror som de tävlande fick hämta i Coops butiker.
Akademibokhandeln har utökat sina satsningar på barns läsande. Läsborgarmärket uppmuntrar sedan 2011 barn att läsa på ett lustfyllt sätt.
Hittills har 100 000 Läsborgarmärken delats ut vilket innebär att barnen har läst totalt 500 000 böcker. 2012 lanserade Akademibokhandeln en
tävling mellan skolor, Läsracet, tillsammans med bokförlagen Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen. Akademibokhandeln främjar också barns
läsande i andra delar av världen. Genom projektet LäsaLäraLeva stödjer Akademibokhandeln och SOS Barnbyar en skola i Centralafrikanska
republiken. 1 procent av bokreaförsäljningen och av barnboksförsäljningen i maj och juni går till projektet.