Samarbetsavtal för gemensam styrning

Årets största händelse var att KF ingick tillsammans med de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna (DDF AB) och Coop
Butiker & Stormarknader AB under hösten ett historiskt samarbetsavtal för en gemensam central
styrning, av logistik, inköp och kategori, marknad samt IT, med ett gemensamt beslutsfattande
och likabehandling av konsumentföreningarnas och Coop Butiker & Stormarknaders butiksdrift kring butiksdriften av cirka 700 butiker i hela Sverige.