Våra företag

Läs mer om våra företag under respektive flik.

Coop Sverige AB

Coop Sverige AB ansvarar för utveckling och inköp av food- och nonfood-sortiment, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till cirka 800 Coop-butiker i Sverige och ägs av Kooperativa Förbundet, KF.

I Coop Sverige ingår affärsområdena Inköp & kategori, Logistik, Marknad och Affärsstöd. Affärsområde Inköp & kategori ansvarar för inköp till Coopbutikerna.

www.coop.se

KF Fastigheter

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter och skapar därmed värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Fastighetsportföljen består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav. KF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KF.

Värdet på fastighetsportföljen uppgår till drygt 2 miljarder.
VD för KF Fastigheter är Helena Liljedahl.

Förvaltning och Uthyrning     

Våra fastigheter förvaltas av Newsec.
Kontaktperson Förvaltning/Uthyrning: Morgan Sjölund, 076-643 20 08, morgan.sjolund@newsec.se

Kontaktuppgifter

VD: Helena Liljedahl, helena.liljedahl@kf.se, 010-743 44 65
Projektledare: Cecilia Glans, cecilia.glans@kf.se, 010-743 20 36
Tf CFO: Jan Koskela, jan.koskela@kf.se, 070-340 30 99

Styrelse

Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande

Thomas Svensson, ledamot

Michael Bevin, ledamot

MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), som sedan 2007 bedriver bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. MedMera Bank erbjuder finansiella tjänster till marknaden under Coops varumärke.MedMera Banks uppdrag är att erbjuda finansiella tjänster och därigenom skapa lönsamhet och bygga värde i banken. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda tjänsterna Coop Privatlån och Coop Spara.

Konsumentkooperationens 3,7 miljoner medlemmar är en särskilt viktig målgrupp för banken, och strävar efter att erbjuda dem särskilda erbjudanden kopplade till bankens tjänster.

MedMera Bank har ca 50 anställda, och samarbetar tätt med Coop och den övriga koncernen. VD för MedMera Bank är Kenneth Nybohm.

Läs mer om MedMera Bank på coop.se MedMera Bank

Vår Gård Saltsjöbaden

Vår Gård Saltsjöbaden erbjuder mötesplats och konferenslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Anläggningen är unik genom sitt vackra läge vid Baggensfjärden nära Stockholm och sin fantastiska konstsamling. KF driver Vår Gård sedan 1924.

Vår Gård Saltsjöbaden
Ringvägen 6, 133 80  Saltsjöbaden
08-748 77 00
info@vargard.se
www.vargard.se

Vi Media

Vi Media AB producerar och ger ut tidningarna Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom en kundtidningsverksamhet och en reseklubb. Tidningen Vi är en månadstidning om samhälle och kultur. Under 2008 lanserades magasinet Vi läser med inriktning mot böcker och läsning.

www.vi-tidningen.se