KF Fastigheter

KF Fastigheter äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Syftet med verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven och avyttra butiks- och förvaltningsfastigheterna.

Till KF Fastigheters hemsida (extern länk)