Vi Media

Vi Media

Vi Media AB producerar och ger ut tidningarna Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom en kundtidningsverksamhet och en reseklubb. Tidningen Vi är en månadstidning om samhälle och kultur. Under 2008 lanserades magasinet Vi läser med inriktning mot böcker och läsning.

www.vi-tidningen.se