Vi-skogen stärker sin roll inom konsumentkooperationen

2023 firar Vi-skogen 40 år. Det kommer bland annat att manifesteras genom att Vi-skogen ytterligare flyttar fram sin position som en viktig del av konsumentkooperationen och som en stark aktör i arbetet med hållbarhet i både Sverige och Afrika.

KFs styrelse har beslutat att föreslå Vi-skogens styrelse att ta fram en plan för att ytterligare stärka Vi-skogens arbete i Afrika och stärka Vi-skogens röst i både bistånds- och miljödebatten i Sverige. Inriktningen är att Vi-skogen frikopplas från We Effect organisatoriskt och därmed renodlas Vi-skogens verksamhet. Vi-skogens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra ett strategiskt arbete i enlighet med detta och ta fram ett förslag till organisationsstruktur.

Vi-skogen har en viktig roll att fylla i Coops fortsatta arbete med att vara Sveriges grönaste mataffär.

– Vi-skogen har verkat i snart 40 års tid och bedriver ett viktigt arbete med trädplantering i östra Afrika. Vi som organisation och våra medlemmar är oerhört stolta över det Vi-skogen har åstadkommit under sina första 40 år och det vi tillsammans har varit med och bidragit till. Nu vill vi ytterligare stärka verksamheten. Det är därför ett naturligt steg att ännu tydligare knyta Vi-skogen närmare konsumentkooperationen och visa kraften i våra 3,7 miljoner medlemmar, säger Leif Linde, arbetande styrelseordförande i KF.

– Det ligger dessutom i linje med KFs vision att vara Sveriges viktigaste konsumentkraft och Coops mål att vara den goda kraften i mat-Sverige.

Omstruktureringen gör också att Vi-skogen ännu tydligare kommer närmare tidningen Vi, som grundade organisationen 1983 och vars läsare i stor utsträckning bidrar till Vi-skogens arbete.

– Det finns ett stort engagemang bland Vi:s läsare för Vi-skogen. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla de band som finns mellan tidningen och organisationen ytterligare, säger Unn Edberg, chefredaktör Tidningen Vi och ordförande i Vi-skogens styrelse.

Visionen är att Vi-skogen i framtiden ska bidra även i andra länder än Kenya, Tanzania och Uganda och även med andra samarbetspartners än We Effect.

Vi-skogens styrelse har inlett ett strategiarbete för att fastställa riktning och besluta hur den nya organisationen i Sverige ska se ut. Detta arbete beräknas vara färdigt under våren 2023.