Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i ny bok

Att lära av historien för att ta avstamp in i framtiden är en viktig del i alla organisationers utveckling. I samband med årsstämman den 17 april och med anledning av att förbundet fyller 125 år ger KF nu ut en ny bok. Boken speglar KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Författare till boken är Anders L. Johansson, tidigare professor och docent vid Uppsala universitet.

– Det är både spännande och utvecklande att KF:s historia engagerar. Inom Coop i Sverige befinner vi oss i ett läge med många stora satsningar framåt och där nyttan av att vara medlem är centralt, både rent ekonomiskt men också för möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Leif Linde, ordförande i Kooperativa Förbund.

Anders L fick 2018 i uppdrag att självständigt genomföra en läroboksinriktad studie om KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Utifrån studien kan Anders L Johansson berätta om KF:s händelserika historia präglad av både stark medvind och motgångar. Resultatet av studien finns nu i bokform.

– Studien har framför allt fokus på tre stora skeenden i KF:s historia. Det har varit spännande och lärorikt att fördjupa sig i viktiga händelser som resulterat i det Coop som finns idag. Min förhoppning är att boken blir ett bidrag i ledningens och medarbetarnas diskussioner om framtidens Coop i Sverige, säger Anders L Johansson.

Under de senaste åren pågår ett arbete inom Coop i Sverige som tydligt tar konsumentkooperationens tillbaka till sina rötter i en modern kontext där ekonomisk nytta för medlemmarna, ökad hållbarhet och hälsa är viktiga delar. Strukturen inom Coop i Sverige har renodlats och konsumentföreningarna äger nu alla butikerna och en ny helautomatiserad varuterminal har byggts i Eskilstuna. En stor satsning har gjorts på sänkta priser för medlemmarna. Under 2023 fick Coops nästan fyra miljoner medlemmar tillbaka 1,8 miljarder kronor i form av sänkta priser, medlemsbonus och andra erbjudanden. Till det har en ny hållbarhetsstrategi tagits fram där AI teknik är en viktig del. Förra året fick Coop i Sverige 243 000 nya medlemmar. Hälften av dessa är unga.

– Det finns mycket kvar att utveckla och förbättra, som medlemsägt företag har Coop en unik position på marknaden och den ska vi slå vakt om. Därför vill vi lära av historien för att göra det som är viktigast av allt: att titta framåt, säger Leif Linde.

Boken finns i begränsad upplaga och kan beställas av media kostnadsfritt på administrationen@kf.se.

 

För mediefrågor, kontakta

Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se
Anders L Johannson nås direkt på alj.partners@gmail.com