KF:s årsredovisning har producerats av Vi Media AB

www.vimedia.se/content

010-744 24 00

Vi Media AB, Box 17043, 104 62 Stockholm

Redaktör och producent av webbplatsen: Jonas Melcherson

Projektledare: Markus Wilhelmson

Redaktionsråd: Michael Bevin, Pär Ek, Jonas Melcherson, Thomas Svensson, Åsa Utterström, Anna Wennerstrand, Markus Wilhelmson