tejp

Detta är KF

Kooperativa Förbundets medlemmar består av 29 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och 6 OK-föreningar. Tillsammans samlar ägarkretsen en stor del av svensk konsumentkooperation.

Drygt 3,5 miljoner människor är medlemmar i någon av landets konsumentföreningar eller direktanslutna till KF. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF

KF ägde genom Coop Butiker & Stormarknader 234 (plus 16 omställda från Netto) av Coopbutikerna runt om i Sverige per 31 december 2019.

De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 444 butiker. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns totalt 29 konsument­föreningar, varav 28 är detaljhandelsdrivande och en är medlemsförening i form av Konsumentföreningen Stockholm som indirekt driver butiker genom sitt delägande av Coop Butiker & Stormarknader.

KF-koncernen har sitt huvudkontor i Solna och huvuddelen av koncernens verksamhet finns i Sverige.

Verksamheten är i huvudsak indelad i sju områden:

Coop Sverige ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 694 Coopbutiker (per 31 december 2019).

MedMera Bank tillhandahåller spar- och låneprodukter till privatpersoner.

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter. Syftet med verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort.

Vi Media producerar och ger ut Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom en kund­tidnings­verksamhet och en reseklubb.

Vår Gård Saltsjöbaden är konsument­kooperationens mötesplats och erbjuder
konferens­lösningar för företag, myndigheter och organisationer samt olika koncept riktade till privatgäster.

Coop Butiker & Stormarknader AB ägs av Kooperativa Förbundet (KF) och Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Bolaget driver 250 Coopbutiker i södra, sydöstra och mellersta Sverige (per 31 december 2019).

Coop Online ansvarar för utveckling, marknadsföring och it-plattform avseende e-handel. Bolaget överfördes till Coop Sverige den 31 december 2019.