Koncernen i siffror

KF har de senaste åren genomgått en renodling och fokusering på dagligvaruhandeln. Flera företag och tillgångar har därför avyttrats och KFs finansiella ställning har med det stärkts. Läs mer om koncernen i våra verksamhetsberättelser.

femarsoversikt