Bibliotekscatalogen CoopCat

KFs bibliotek grundades 1927 och har sedan dess samlat ihop en stor mängd böcker, fotografier, protokoll och annat material.

Läs om bibliotekets 75-åriga historia från 2002 (pdf)

Kooperativa Vänner – ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.

Till kooperativa vänner (extern länk)

Samarbetspartner

Vi samarbetar med Riksbyggen, Tidningen Vi och Konsumentföreningen Stockholm i arkivfrågor. Det handlar om att ta om hand material, göra det mer tillgängligt, men också om att utveckla verksamheter.

Filmer på Youtube

Till historiskt filmarkiv på Youtube