Medarbetare

Leif Linde

Arbetande styrelseordförande

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD

Anna Wennerstrand

Chef Kommunikation och Varumärke

Thomas Svensson

Ekonomichef

Patrik Sergel

Business controller

Diana Zeljkovic

Stabskoordinator

Emma Strömberg

Administratör

Ann-Charlott Sköldblom

Financial controller

Helena Dahlin

Bolagsjurist

Manuela Harge

Bolagsjurist

Johan Lindblad

Bolagsjurist

Anders Hellström

Bolagsjurist

Fanny Persson

Varumärkesstrateg

Linda Lindwall

Strategisk utvecklare förening

Christer Jönsson

Head of Risk and Compliance

Michael Bevin

Koncernredovisningschef

Toofan Salehpour

Digital strateg

Marcus Jonsson

Opinionsstrateg

Cecilia Glans

Kommunikationsstrateg