Medarbetare

KF ledningsgrupp

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF
Anders Dahlquist Sjöberg, VD

 


Pia Carlsson Thörnqvist, tf stabschef och chef medlem och varumärke

 


Thomas Svensson, ekonomichef samt tf chef juridik

 


Patrik Schinzel, chef kooperativ styrning

 


Emma Nilsson, chef opinionsbildning och kommunikation

 


Manfred Krieger, VD Med mera Bank

Stab


Pia Carlsson Thörnqvist, tf stabschef

Diana Zelijkovc, stabskoordinator (bild saknas)

Emma Strömberg, administratör (bild saknas)

Juridik


Thomas Svensson, tf chef juridik

 


Therese Magnusson, bolagsjurist

Jesper Neikter, bolagsjurist (bild saknas)

Jim Törnroth, bolagsjurist (bild saknas)


Johan Gustafson, bolagsjurist

Bibiliotek och arkiv


Michael Hagström

 


Per Persson

Demokrati, medlemmar och organisation


Pia Carlsson Thörnqvist, chef medlem och varumärke

 


Fanny Persson, tjänstledig

 


Linda Lindwall, strategisk utvecklare föreningar

Carina Thore (bild saknas)

Annica Rutgersson (bild saknas)

Dan Jägerman (bild saknas)

Kommunikation och opinionsbildning


Emma Nilsson

Ekonomi


Thomas svensson, ekonomichef

Åsa Utterström, controller (bild saknas)

Chief Risk Officer (CRO)

Christer Jönsson (bild saknas)