Medarbetare

Leif Linde

Arbetande styrelseordförande

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD

Thomas Svensson

Ekonomichef

Håkan Andersson

Chef Föreningsstöd

Patrik Sergel

Business controller

Emma Strömberg

Administratör

Ann-Charlott Sköldblom

Financial controller

Helena Dahlin

Bolagsjurist

Manuela Harge

Bolagsjurist

Föräldrarledig

Anders Hellström

Bolagsjurist

David Leffler

Bolagsjurist

Maja Stojanovic

Dataskyddsombud och bolagsjurist

Fanny Persson

Varumärkesstrateg

Linda Lindwall

Strategisk utvecklare förening

Christer Jönsson

Head of Risk and Compliance

Michael Bevin

Koncernredovisningschef

Marcus Jonsson

Opinionsstrateg

Cecilia Glans

Kommunikationsstrateg