Medarbetare

Marie Nygren

VD

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD

Patrik Schinzel

Chef Kooperativ Styrning

Anna Wennerstrand

Chef Kommunikation och Varumärke

Thomas Svensson

Ekonomichef

Åsa Utterström

Business controller

Diana Zeljkovic

Stabskoordinator

Emma Strömberg

Administratör

Helena Dahlin

Bolagsjurist

Johan Gustafsson

Bolagsjurist

Jesper Neikter

Bolagsjurist

Fanny Persson

Medlemschef

Linda Lindwall

Strategisk utvecklare förening

Carina Thore

Föreningssamordnare

Christer Jönsson

Head of Risk and Compliance

Michael Bevin

Koncernredovisningschef

Toofan Salehpour

Digital strateg

Erika Troeng

Opinionsbildningsstrateg

Ann-Charlott Sköldblom

Financial controller