Medarbetare

Leif Linde

Arbetande styrelseordförande

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD och förbundsjurist

Thomas Svensson

Ekonomichef

Håkan Andersson

Chef Föreningsstöd

Anders Hellström

Bolagsjurist

Helena Dahlin

Bolagsjurist

Manuela Harge

Bolagsjurist

Föräldraledig

David Leffler

Bolagsjurist

Emma Strömberg

Administratör

Michael Bevin

Koncernredovisningschef

Patrik Sergel

Patrik Sergel

Business controller

Ann-Charlott Sköldblom

Financial controller

Fanny Persson

Strategisk utvecklare medlemsdemokrati

Cecilia Glans

Kommunikationsstrateg

Christer Jönsson

Head of Risk and Compliance