Medarbetare

Marie Nygren

VD

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD

Patrik Schinzel

Chef Kooperativ Styrning

Pia Carlsson-Thörnqvist

Chef Medlem och Varumärke

Anna Wennerstrand

Tf Kommunikationsansvarig

Thomas Svensson

Ekonomichef

Åsa Utterström

Business controller

Diana Zeljkovic

Stabskoordinator

Emma Strömberg

Administratör

Therese Magnusson

Bolagsjurist

Föräldraledig

Johan Gustafsson

Bolagsjurist

Jesper Neikter

Bolagsjurist

Fanny Persson

Medlemschef

Linda Lindwall

Strategisk utvecklare förening

Carina Thore

Föreningssamordnare

Christer Jönsson

Head of Risk and Compliance