Påverka

Genom att skriva en motion kan du påverka KF-familjen
Som medlem kan du hjälpa till och göra KF-familjen ännu bättre. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion via din konsumentförening.

Tycker du att Coop borde jobba annorlunda med hållbarhet? Erbjuda andra tjänster än mat? Att KF ska driva konsumentpolitiska frågor ännu tydligare? Eller något helt annat? Då kan du skriva en motion.

Det kan förändra saker på riktigt. Coops egna varumärke Änglamark, som brutit ny mark för ekologiska varor, var till exempel ett resultat av en motion. Samma sak var det när Coop slutade köpa in ägg som kom från burhöns. Coops nyligen lanserade hållbarhetsdeklaration är det senaste exemplet på en viktig förändring som har sin grund i en motion.

Inflytandet från våra medlemmar, som också är våra ägare, är själva grunden för vår existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett bra sätt är att skriva en motion.

I slutändan kommer motionen att behandlas på Kooperativa Förbundets (KF) stämma som äger rum varje vår. Där kan den sedan bifallas, besvaras eller avslås. Om motionen bifalls ska förslaget bli verklighet!

Vad kan jag skriva om?
När det handlar om motioner är det viktigt att de ska beröra större, principiella ärenden. Frågor som berör din butik, till exempel sortiment- eller skötselfrågor ska i första hand lösas tillsammans med butikschef eller med stöd av ägarombud.

Checklista för motioner
Först och främst är det viktigt att det bara är du som är personlig medlem som kan underteckna och skicka in en motion. Är du osäker angående ditt medlemskap, kontakta din konsumentförening. Det står på ditt Coop-kort vilken konsumentförening du tillhör.

För övriga frågor gällande medlemskap, kontakta Coops kundservice via telefonnummer 0771 – 171717.