Påverka

Så här kan du påverka Coop – skriv en motion
Som direktansluten medlem kan du hjälpa till och göra KF ännu bättre. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Det vill vi uppmana dig att göra senast den 15 november.

Tycker du att Coop borde jobba annorlunda med hållbarhet? Erbjuda andra tjänster än mat? Driva konsumentpolitiska frågor ännu tydligare? Eller något helt annat? Då kan du skriva en motion.

Det kan förändra saker på riktigt. Coops egna varumärke Änglamark, som brutit ny mark för ekologiska varor, var till exempel ett resultat av en motion. Samma sak var det när Coop slutade köpa in ägg som kom från burhöns.

Inflytandet från våra medlemmar, som också är våra ägare, är själva grunden för vår existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett bra sätt är att skriva en motion.

I slutändan kommer motionen att behandlas på Kooperativa förbundets (KF) stämma som äger rum varje vår. Där kan den sedan bifallas, besvaras eller avslås. Om motionen bifalls ska förslaget bli verklighet!

Vad kan jag skriva om?
När det handlar om motioner är det viktigt att de ska beröra större, principiella ärenden. Frågor som berör din butik, till exempel sortiment- eller skötselfrågor ska i första hand lösas tillsammans med butikschef eller med stöd av ägarombud.

Checklista för motioner
Först och främst är det viktigt att det bara är du som är personlig medlem som kan underteckna och skicka in en motion. Är du osäker angående ditt medlemskap, kontakta Kundservice.

De här punkterna behöver finnas med när du skickar in motionen:

  • En tydlig rubrik (“Motion angående…”)
  • En bakgrund till ditt förslag (“Framställan”)
  • Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. (“Jag yrkar att…”)
  • Ditt namn, din adress och e-postadress.
  • Ditt id-nummer. (Det består av 7 siffror och står i liten stil på Coop-kortet.)
  • Här hittar du en mall för din motion

Maila motionen till medlem@kf.se senat den 15 november om du är medlem direkt i KF och inte i någon av de 30 konsumentföreningarna.  Är du medlem i en konsumentförening? Det står också på ditt Coop-kort. Då är deadline i januari.

Har du frågor kan du kontakta Anna Wennerstrand, tf kommunikationsansvarig KF, på anna.wennerstrand@kf.se eller 076-798 08 74