Om KF

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med 40 konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 31 konsumentföreningar, sju OK-föreningar, Fonus, Folksam och direktanslutna medlemmar.  KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 31 konsumentföreningarna och KFs direktanslutna medlemmar samlas 3,4 miljoner konsumenter.

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag, för förbundets olika föreningar och för det ägande som KF har i hel- och delägda dotterföretag. KFs största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.