Stämma

Inflytandet från våra medlemmar är själva grunden för Kooperativa Förbundets existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett sätt är att delta aktivt på vår förbundsstämma. KF har stämma varje vår.

Kooperativa Förbundets stämma 2021 ägde rum den 14 april på Vår gård, Saltsjöbaden, och genomfördes digitalt. Läs mer via KF stämma 2021 »