Stämma

Inflytandet från våra medlemmar är själva grunden för Kooperativa Förbundets existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett sätt är att delta aktivt på vår förbundsstämma. KF har stämma varje vår.

KFs förbundsstämma 2023 kommer att äga rum den 19 april 2023. Läs om 2022 års förbundsstämma här.