Stämma

Inflytandet från våra medlemmar är själva grunden för Kooperativa Förbundets existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett sätt är att delta aktivt på vår förbundsstämma. KF har stämma varje vår.

Vår nästa ordinarie årsstämma kommer att äga rum den 23 april 2025.

Vi samlar all information inför stämman här.

Är du nyfiken på våra tidigare stämmor? Du hittar mer information om de här.

Inför våra stämmor behöver vi hantera ombudens personuppgifter. Läs mer om hur vi gör det här.