Stämma

Inflytandet från våra medlemmar är själva grunden för Kooperativa Förbundets existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett sätt är att delta aktivt på vår förbundsstämma. KF har stämma varje vår.

Här hittar du allt om KFs senaste stämma som hölls 10 april 2019. https://kf.se/stamma/stamma-2019/