Verksamhetsberättelse

Här hittar du årsredovisningar, verksamhetsberättelser och bokslutskommunikéer.
Here you’ll find annual reports in full and in brief. English versions from 2002 to 2008.

2022

KF Årsredovisning 2022

2021

KF årsredovisning 2021

2020

KF årsredovisning 2020

Du hittar även Årsredovisningen för 2020 i en digital version här

2019

KF Årsredovisning 2019

Du hittar även Årsredovisningen för 2019 i en digital version här

2018

KF18 årsredovisning indexerad

2017
KF Årsredovisning 2017

2016
KF Årsredovisning 2016

2015
KF Verksamhetsberättelse 2015

2014
KF Verksamhetsberättelse inkl. Hållbarhetsredovisning 2014

2013
KF Verksamhetsberättelse inkl. Hållbarhetsredovisning 2013
KF Bokslutskommuniké 2013

2012
KF Verksamhetsberättelse inkl. Hållbarhetsredovisning 2012
KF Bokslutskommuniké 2012

2011
KF Verksamhetsberättelse 2011
KF Hållbarhetsredovisning 2011
KF Bokslutskommuniké 2011

2010
KF Verksamhetsberättelse 2010
KF in brief 2010
KF Bokslutskommuniké 2010

2009
KF Verksamhetsberättelse 2009
KF Bokslutskommuniké 2009

2008
KF Verksamhetsberättelse 2008
Annual report 2008 Swedish Co-operative Union
KF Bokslutskommuniké 2008

2007
KF Verksamhetsberättelse 2007
Annual report 2007 Swedish Co-operative Union

2006
KF Årsredovisning 2006
Annual report 2006 Swedish Co-operative Union

2005
KF Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2005 (kort version)
Annual report 2005 Swedish Co-operative Union
Annual report 2005 (short version)

2004
KF Verksamhetsberättelse 2004
Annual report 2004 Swedish Co-operative Union
Annual report 2004 (short version)

2003
KF Verksamhetsberättelse 2003
Annual report 2003 Swedish Co-operative Union

2002
KF Verksamhetsberättelse 2002
Annual report 2002 Swedish Co-operative Union

2001
KF Verksamhetsberättelse 2001

För årsredovisningar från konsumentföreningar – kontakta respektive förening.