Styrgrupp

Styrgruppens roll är att stötta ägarombuden, vara delaktiga i den medlemsdemokratiska processen och behandla de motioner som kommer in från de direktanslutna medlemmarna.

Styrgruppen består av nio ledamöter, där fem utses på det lokala årsmötet i Svea och fyra utses på det lokala årsmötet i Syd. Den uppdelningen finns för att säkerställa en geografisk spridning och lokal förankring.

På årsmötena 2017 valdes de här medlemmarna till styrgruppen:

  • Kenneth Östberg Norberg, ordförande
  • Annette Andersson Sjöbo, vice ordförande
  • Thomas Holm, Malmö
  • Jan Olov Karlsson, Katrineholm
  • Eva Lindh, Linköping
  • Johnny Geller, Arlöv
  • Lenneke Sundblom, Norrtälje
  • Stefan Hedetoft, Arlöv
  • Siv Palmgren, Östansjö