Press

Presskontakt

Emma Nilsson, chef opinionsbildning och kommunikation
Emma Nilsson
Chef Opinionsbildning och kommunikation
070-310 07 45
emma.nilsson@kf.sePressmeddelanden

Marie Nygren utsedd till ny vd för Kooperativa Förbundet

2019-01-16
De senaste åren har Kooperativa Förbundet (KF) och Coop genomfört stora förändringar i hela organisationen. Det viktigaste utöver att renodla förbundets verksamhet har varit att skapa gemensamma förutsättningar för samhandel och affärsmässiga spelregler för butiksverksamheten inom dotterbolag och föreningar.
Release


KF Fastigheter och SPP Fastigheter säljer handelsfastigheter till Aberdeen Standard Investments

2018-10-01
KF Fastigheter och SPP Fastigheter säljer via sitt gemensamma bolag Handelsbodarna en handelsfastighet i Örebro till Aberdeen Standard Investments, för kunds räkning. Hyresgäster är Coop och Systembolaget. I försäljningen ingår även en mindre byggrätt som KF Fastigheter säljer separat till samma köpare.
Release


KF Fastigheter säljer fastighet till Landskrona kommun

2018-07-06
KF Fastigheter säljer 10 000 kvm byggrätter för handel samt 20 000 kvm obebyggd mark till Landskrona kommun. Köpeskillingen uppgår till 10 mkr.
Release


KF Fastigheter säljer byggrätter i Spånga till Magnolia Bostad

2018-06-21
KF Fastigheter säljer byggrätter i Spånga till Magnolia Bostad. På fastigheten planeras det att uppföras en Coop-butik och cirka 200 bostäder. Byggstart planeras till våren 2019 och inflyttning till 2021.
Pressmeddelande


KF Fastigheter säljer byggrätter i Upplands-Bro till Magnolia

2018-06-21
KF Fastigheter gör sin första affär i det framtida bostadsområdet Bro Mälarstrand och säljer hälften (115 000 kvm) av sina byggrätter till Magnolia Bostad. Byggstart är planerad till hösten 2018 och första inflyttning kan ske 2021.
Pressmeddelande


Unn Edberg ny vd för Vi Media

2018-04-23
Unn Edberg blir ny VD för Vi Media och chefredaktör för tidningen Vi. Hon kommer närmast från en roll som vice vd på tidningen Chef.


Tommy Ohlström ny ordförande för KF

2018-04-18
Tommy Ohlström är ny ordförande för Kooperativa förbundet (KF). Det beslutade en enig förbundsstämma idag. Han tar över ordförandeklubban efter avgående ordförande Anders Sundström. Tommy Ohlström ser medskapande medlemmar som en grund i framtidens kooperation.
Release


Tommy Ohlström föreslås bli ny ordförande för Kooperativa förbundet (KF)

2018-03-22
Tommy Ohlström, nuvarande VD för KF, är valberedningens förslag till ny ordförande för KF efter Anders Sundström. Valet äger rum på stämman den 18 april. 


KF Fastigheter utvecklar nytt bostadsområde med 1500 bostäder i Upplands-Bro kommun

2018-03-06
KF Fastigheter utvecklar ett nytt bostadsområde vid Mälarens strand i Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro antog detaljplaneförslaget den 20 december 2017. Området som fått namnet Bro Mälarstrand kommer att innehålla en varierande och sjönära bebyggelse för cirka 5000 personer. Byggstart planeras till årsskiftet 2018/2019 och inflyttning tidigast 2020. KF Fastigheters ambition är att avyttra byggrätterna och/eller hitta ett antal samarbetspartners som investerar i och är med och utvecklar området. 


Emma Nilsson ny chef för opinionsbildning och kommunikation på KF

2017-10-17
Emma Nilsson har lång erfarenhet av arbete med opinionsbildning och kommunikation i organisationer. Hon har bland annat arbetat som kommunikationschef på Kommunal och Polisförbundet samt som konsult på kommunikationsbyrån Reformklubben. 
Release


Ny affärsmodell och förändringar i styrelsen för Coop Sverige AB

2017-06-29

Release


KF Fastigheter säljer mark i Partille Port

2017-05-09
KF Fastigheter säljer en obebyggd fastighet i Partille Port till KIAB Fastigheter och Svenska Vårdfastigheter. Markområdet är på cirka 3700 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Köparen ska uppföra en byggnad för handel och vårdboende. Partille Port är ett utvecklingsområde som beräknas vara klart 2021 och kommer då att innehålla cirka 800 nya bostäder och kontors- och handelslokaler på en yta om totalt 30 000 kvm samt en sportarena.


Formstarkt KF rustat för framtiden

2017-03-27
Kooperativa Förbundet har under 2016 avslutat sin framgångsrika renodlingsprocess och står nu starkt rustade för framtiden. Med ett resultat på över en miljard kan KF rikta fokus mot sin kärnverksamhet inom dagligvaruhandeln.
Release


KF Fastigheter planerar för nya bostäder i Kungens kurva

2017-01-09
KF Fastigheter (KFF) har undertecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun. Avtalet innebär att man är överens om att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder. En tidig bedömning är att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i området, som gränsar mot bland annat IKEA, Gömmarens naturreservat och Heron City. 
Release


Ny studie visar stark misstro mot köttbranschen

2016-12-14
En majoritet av Sveriges konsumenter tror att det förekommer fusk i köttbranschen. Det visar en ny studie som KF låtit utföra. Enligt studien, som bland annat undersöker konsumenters attityder till olika märkningar av livsmedel, tror 6 av 10 tillfrågade att fusk förekommer i någon utsträckning inom köttbranschen. Samtidigt finns en stark tilltro till främst bröd- och spannmålsbranschen.
Release


KF Fastigheter säljer fastighet i Tungelsta till Turbinen Fastigheter

2016-10-26
KF Fastigheter säljer en butiksfastighet i Tungelsta i Haninge kommun till Turbinen Fastigheter. Fastigheten har en sammanlagd uthyrbar area på cirka 1500 kvadratmeter, varav cirka 60 procent är uthyrda till Coop. 
Release


KF säljer Norstedts Förlagsgrupp till Storytel

2016-06-22
KF ingår avtal om att sälja 100 % av aktierna i Norstedts Förlagsgrupp.  Köpare är Storytel AB. 
Pressmeddelande 160622


KF Fastigheter och Coop Mitt säljer handelsfastigheter i Gävle till Niam

2016-04-20
KF Fastigheter och Coop Mitt säljer tre handelsfastigheter i Valbo Köpstad i Gävle kommun till Niam. Fastigheterna har en sammanlagd yta på cirka 20 000 kvadratmeter. De största hyresgästerna är Media Markt, XXL och Toys R Us.
Pressmeddelande 160420


Pia Carlsson Thörnqvist till KF

2016-03-23
Pia Carlsson Thörnqvist har utsetts till ny chef på KF, Kooperativa Förbundet, med ansvar för organisations-, varumärkes och utvecklingsfrågor. Pia har stor erfarenhet av att arbeta med liknande frågor i ett kundägt företag från sin nuvarande position som kommunikations- och marknadsdirektör för Folksam med dotterbolag. 
Pressmeddelande 160323


KF visar miljardresultat

2016-03-17
Kooperativa Förbund, KF, redovisar ett resultat efter skatt på drygt en miljard för 2015. Samtliga rörelsegrenar visar ett positivt resultat samtidigt som strategiskt viktiga avyttringar under året gör att KF står finansiellt starkt inför framtiden.
Pressmeddelande KF bokslut 2015


KF Fastigheter och PEAB säljer mark till Mio i Birsta

2016-03-09
KF Fastigheter och PEAB säljer genom det gemensamma bolaget Ljusta Projektutveckling mark till Mio i handelsområdet Östra Birsta i Sundsvall. Totalt avyttras 15 000 kvadratmeter mark till Brofast AB som är en av Mios största franchisetagare. Under hösten 2017 planerar Mio att öppna ett varuhus på cirka 6 000 kvadratmeter.
Pressmeddelande 160309


KF Fastigheter säljer Backaplansfastigheter till Skandia Fastigheter

2016-01-12
KF Fastigheter säljer två utvecklingsfastigheter på en sammanlagd tomtareal om 90 000 kvadratmeter till Skandia Fastigheter i ett av Göteborgs mest expansiva områden – Backaplan/Hisingen. Försäljningen av Backaplan är ett resultat av KF:s strategi att fokusera verksamheten på dagligvaruhandel och därmed frigöra såväl kapital som andra resurser för detta ändamål. Efter försäljningen har KF Fastigheter ytterligare en utvecklingsfastighet om 88 000 kvadratmeter tomtareal i Backaplan, där planerna är att bygga bostäder.
PM Backaplan KFF 160112


KF Fastigheter säljer Partille Port till PEAB

2015-12-10
KF Fastigheter säljer merparten av sitt fastighetsinnehav i Partille Port till PEAB som sedan tidigare äger 50 procent av området. Partille Port är ett stadsutvecklingsprojekt i Partille kommun, invid E20 vid den östra infarten till Göteborg.  KF Fastigheter och PEAB har sedan 2011 ägt området tillsammans och drivit utvecklingen av Partille Port.
Pressmeddelande 151210


KF Fastigheter säljer mark till Biltema i Partille Port

2015-12-01
KF Fastigheter säljer 11 206 kvadratmeter mark till Biltema, som nu etablerar sig i det nya området Partille Port. Biltema planerar att bygga ett varuhus som ska stå klar under 2017. KF Fastigheter och Peab utvecklar tillsammans Partille Port, som är ett stadsutvecklingsprojekt i Partille kommun, invid E20 vid den östra infarten till Göteborg.
PM KF Fastigheter - Biltema 151201


Bättre affärsmöjligheter för kooperativa och ömsesidiga företag

2015-10-20
Konkurrens på lika villkor. Regeringen har idag beslutat föreslå en genomgripande lagändring som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att utvecklas och växa. En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige.
Release


KF: Höjning av kortavgifter riskerar slå mot konsumenter

2015-10-19
Implementering av nytt EU-direktiv - som tar sikte på att öka transparensen, konkurrensen och minska kostnaderna förknippade med kortköp - riskerar att delvis missa målet. Kooperativa Förbundet har gett in ett remissyttrande föreslår där ett tak om 5 eurocent på den föreslagna nationella förmedlingsavgiften på nationella debetkort.
Pressmeddelande 151019


KF Fastigheter säljer fastighetsportfölj till NREP

2015-10-13
KF Fastigheter säljer sju butiksfastigheter till Nordic Real Estate Partners (NREP). Fastigheterna ligger i Huddinge, Linköping, Mjölby, Södertälje, Nyköping (två fastigheter) och Halmstad. Fastigheterna har en sammanlagt yta på cirka 28 000 kvadratmeter, varav cirka 80 procent är uthyrda till Coop.
Pressmeddelande


Coop Fastigheter blir KF Fastigheter

2015-09-04
Kooperativa Förbundets fastighetsbolag byter namn från Coop Fastigheter till det nygamla namnet KF Fastigheter AB. Namnbytet förtydligar fastighetsbolagets hemvist inom koncernen och namnet är historiskt väl inarbetat inom fastighetsbranschen.
Pressmeddelande


KF köper nya andelar i Riksbyggen

2015-06-16
Fyra av Riksbyggens storägare – Byggnads, Kommunal, Folksam och KF – har beslutat att investera 125 miljoner kronor i Riksbyggens verksamhet i form av köp av nya andelar. De nya medlen är ett led i att kraftigt öka produktionen av nya bostäder.
Pressmeddelande 150615


KF säljer sin ägarandel i Akademibokhandeln till Accent

2015-06-08
Kooperativa Förbundet, KF, säljer sin ägarandel om 65 procent i Akademibokhandeln AB till investeringsfonden Accent Equity 2012. Avyttringen är ett led i renodlingsprocessen av KF-koncernen som inleddes 2013 i syfte att fokusera på kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln.
Pressmeddelande 150608


Översyn av fastighetsverksamheten inom KF och Coop

2015-04-17
I linje med den renodlingsprocess som inleddes 2013 av KF-koncernen kommer en översyn av Coop Fastigheter att göras. I samband med översynen har Helena Liljedahl utsetts till ny vd för Coop Fastigheter.
Pressmeddelande 150417


Förbättrat resultat för KF under 2014

2015-03-25
Efter flera år av förluster visar KF-koncernen svarta siffror. KF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt för 2014 på 61 mkr (-57). Nettoomsättningen uppgick till 37 753 mkr (38 118). 
Pressinformation KF 150325


Konsumentföreningarna Svea och Syd fusioneras med KF

2014-12-18
Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd går samman med Kooperativa Förbundet, KF, genom fusion. Föreningarnas medlemmar blir efter fusionen direktmedlemmar i KF. Förändringen är ett led i arbetet med att modernisera och effektivisera Coop i Sverige.
Pressmeddelande 141218


KF säljer Leos Lekland till Litorina

2014-10-29
Kooperativa Förbundet (KF) säljer sin ägarandel i Leos Lekland till Litorina. KF äger genom KFI Kapital AB 65,5 procent av aktierna i Leos Lekland som i KFI Kapitals ägo vuxit från tre egenägda lekland till Skandinaviens ledande leklandskedja med 22 egenägda enheter och en förväntad omsättning 2014 på drygt 250 MSEK.
Pressmeddelande 2014-10-29


KF säljer Löplabbet till Intersport

2014-09-17
Intersport köper Löplabbet av KFI Kapital AB, helägt dotterbolag inom KF-koncernen. – Vi har länge sett behovet av ett separat specialist-koncept. Med Löplabbets trovärdighet och Intersports styrkor som kedja flyttar vi fram positionerna rejält, säger Ulf Kinneson, vd Intersport.  
Release


Kooperativa Förbundets bokslutskommuniké jan – dec 2013

2014-03-03
Koncernens omsättning uppgick till 38 118 mkr, en ökning med 0,7 procent. Omsättningen i den egenägda dagligvaruhandeln uppgick till 34 180 mkr, en ökning med 1,7 procent i jämförbara butiker. Årets resultat för KF-koncernen uppgick till –14 mkr (–2 194). Resultatet belastas av engångs- och strukturkostnader om 173 mkr (645).
KF komplett bokslutskommuniké jan-dec 2013


Tommy Ohlström vd för KF

2014-02-07
Styrelsen i Kooperativa Förbundet (KF) har utsett den nuvarande förbundsdirektören Tommy Ohlström till vd i KF. Han kommer att ha ett särskilt ansvar för förbundsutveckling och ägarstyrning.
Pressmeddelande


Bokus blir en del av Akademibokhandeln

2014-01-09
Kooperativa Förbundet (KF) säljer nätbokhandeln Bokus till Akademibokhandeln. Som tidigare meddelats har KF, som ett led i sin strategi att fokusera på kärnverksamheten Coop, för avsikt att avyttra ett antal övriga verksamheter. Att Bokus nu sammanförs med Akademibokhandeln, i vilken KF är delägare, ger Akademibokhandeln förutsättningar att utveckla sitt kunderbjudande ytterligare. Det skapar i sin tur ännu bättre förutsättningar för KF att på sikt avyttra Akademibokhandeln.
Pressmeddelande 140109


Sonat Burman-Olsson ny VD för Coop Sverige AB

2013-11-19
Styrelsen i Kooperativa Förbundet har utsett Sonat Burman-Olsson till ny VD för Coop Sverige AB. Sonat Burman-Olsson tillträder sin tjänst senast 21 maj 2014.  
Release


KF genomför stor fastighetsaffär – avyttrar sju stora handelsplatser

2013-11-19
Kooperativa Förbundets fastighetsbolag KF Fastigheter AB avyttrar sju stora handelsplatser, med en sammanlagd yta på cirka 205 000 m² till Starwood Capital Group, ett globalt privat investmentbolag. Bland annat Bromma Blocks i Stockholm, Jägersro i Malmö och Bäckebol i Göteborg. Försäljningen är ett stort och viktigt steg i KF:s strategi att renodla verksamheten till dagligvarukedjan Coop och därtill relaterade verksamheter. Köpeskillingen uppgår till 3,9 miljarder svenska kronor. 
Release


KF stärker samarbetet inom Coop i Sverige

2013-05-27
Historiskt avtal om gemensam styrning säkerställer långsiktig lönsamhet Kooperativa Förbundet (KF) och företrädare för tio butiksdrivande konsumentföreningar som gemensamt svarar för ca 95 procent av omsättningen i Coop har ingått en historisk avsiktsförklaring om ett mycket tätt och förpliktigande samarbete. Genom ett nytt bolag, Coop Sverige AB, säkerställs en kostnadseffektiv och sammanhållen organisation med det mandat, den beslutskraft och styrning som krävs för att möta konkurrensen på dagligvarumarknaden. Sammantaget förväntas det nya bolaget medverka till en resultatförbättring om två miljarder för Coop i Sverige.
Pressmeddelande


Anders Sundström föreslås till ny ordförande i KF

2013-01-21
En enhällig valberedning föreslår att Kooperativa Förbundets stämma den 16 april 2013 väljer Anders Sundström till ny ordförande efter Nina Jarlbäck som tidigare aviserat att hon inte ställer upp för omval.
Pressmeddelande


Ny Förbundsdirektör på KF och Coop

2012-10-24
Idag blev det klart att Tommy Ohlström blir KF och Coops nya Förbundsdirektör. -          Det känns väldigt bra att ha Tommy Ohlström med på vår resa, säger Frank Fiskers vd och koncernchef på KF/Coop. Vi har en stor utmaning i utvecklingen av vår ägarstruktur och föreningsverksamheten, vilket är ett av många områden där Tommys erfarenhet kommer vara mycket värdefull.


KF Gymnasiet går samman med Fryshusets Gymnasium

2012-09-26
Kooperativa Förbundet, KF, överlåter KF Gymnasiet till Fryshusets Gymnasium som blir ny huvudman. Sammanslagningen av de båda gymnasieskolorna är ett initiativ för att säkra ungas utveckling och handelns framtida rekryteringsbas. Parterna har sedan tidigare en nära relation genom KFs huvudsponsorskap av Fryshuset som inleddes 2011.
Pressmeddelande


Stefan Hasselgren ny IT-direktör för KF och Coop

2011-12-19
Nu är det klart att KF och Coop får en ny IT-direktör, CIO. Han heter Stefan Hasselgren och kommer närmast från Lantmännen där han under de senaste åren varit CIO. Han tillträder sin nya tjänst under våren 2012.
wkr0006.pdf


Ett allt offensivare Coop köper tre Vi-butiker i Stockholm

2011-11-17
KF och Coop gör sitt första offensiva och strategiska förvärv under nya vdn & koncernchefen Frank Fiskers. Det är tre Vi-butiker, varav två på Lidingö och en i Vasastan i centrala Stockholm, som nu blir Coop butiker. Vi-butiken Skeppet i Lidingö Centrum slås ihop med den befintliga Coopbutiken för att bli en stor generös Coop Extra med ambition att bli en av de absolut bästa matbutikerna i Stockholmsområdet. En butik med mycket färskvaror anpassad efter Lidingös krävande konsumenter. Norrtullshallen i Vasastan planeras bli en Coop Konsum med ett bra och konkurrenskraftigt sortiment för de boende i närområdet.
wkr0006.pdf


Magnus Johansson ny vd på Coop Inköp Kategori AB

2011-11-16
Magnus Johansson blir ny vd på Coop Inköp Kategori AB, CIKAB. Han tillträder tjänsten 13 februari 2012.
wkr0006.pdf


KF utvecklar HR- tjänster och lönehantering tillsammans med Aditro

2011-10-31
KF- koncernen, där Coop dagligvaruhandel utgör kärnverksamheten, har ingått ett avtal om HR-tjänster och lönehantering med Aditro, en ledande nordisk leverantör av lösningar för personal, löner och ekonomisk förvaltning.
wkr0006.pdf


Starkare närvaro på marknaden med Coop Butiksutveckling AB

2011-10-21
Konkurrensen på den svenska dagligvarumarknaden är idag stenhård. Slaget om kunderna sker till stor del i butikerna. För att leda den utvecklingen måste man ha attraktiva butiker i bra lägen. - Därför samlar vi nu KF:s gemensamma resurser i vårt nya bolag Coop Butiksutveckling AB och kan därmed fokusera på att skapa de butiker kunderna verkligen vill ha, i de bästa lägena, säger Frank Fiskers, vd KF och Coop.
wkr0006.pdf


Thomas Engelhart blir ny vd på Coop Marknad

2011-06-17
Thomas Engelhart utses till vd för Coop Marknad AB från och med 5 juli. Han kommer närmast från Scandic där han varit kommersiell chef. I samband med förändringen lämnar Coop Marknads nuvarande vd Eivor Andersson KF-koncernen.
wkr0006.pdf