Revisorer

På KFs föreningsstämma fastställs revisorer för KF. På stämman väljs förtroendevalda revisorer samt ett revisionsbolag som ska granska KF.

På KFs föreningsstämma 2016 valdes följande till förtroendevalda revisorer:

Ordinarie:
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Hans Eklund, Östhammar

Ersättare:
Catharina Andersson

Till auktoriserat revisionsbolag valdes PwC.