Så styrs KF

Nedan ser du ett flödesschema där vi försökt förtydliga hur den demokratiska strukturen i Kooperativa Förbundet fungerar. Om du vill veta mer om hur organisationen styrs så kan du också läsa våra stadgar.

KF stadgar, antagna 2017-04-19

Mönsterstadgar:
Mönsterstadgarna fungerar som hjälp för konsumentföreningarna när de gör förändringar i sina stadgar. KF har sedan 1908 gjort mönsterstadgar för konsumentföreningar med olika typer av besluts- och kontrollorgan. Förändringar har gjorts utifrån lagändringar samt nya krav och önskemål från föreningarna och deras medlemmar

Mönsterstadgar för föreningar med distrikt
Mönsterstadgar för föreningar utan distrikt
Mönsterstadgar för föreningar med ägarombud

12-1