Samhällsengagemang

I KFs historia finns ett djupt rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. 1958 var KF med och bildade We Effect (Kooperation Utan Gränser)– där KF med föreningar och dotterbolag idag är största insamlande organisation. We Effect förser människor med kunskap, hjälper dem att nyttja sin mark bättre och underlättar för dem att jobba tillsammans. Då kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen. KF har tillsammans med svenska företag engagerat sig i ett projekt i Guatemala som lyfter fram betydelsen av att företag engagerar sig i arbetet med mänskliga rättigheter. KF bidrar där med kunskaper om att mänskliga rättigheter och goda villkor i verksamheten inte bara visar att företaget har sunda värderingar utan också är en viktig förutsättning för att göra goda affärer. Biståndsorganisationen Vi-skogen, med KF som stiftare, planterar varje år miljoner träd tillsammans med småbönder runt Victoriasjön. Detta tack vare ett omfattande insamlingsarbete som genomförs av föreningar, dotterbolag och privatpersoner. KF är dessutom en av två stiftare bakom Teskedsorden som genom en aktiv dialog med barn och ungdomar arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Den har som målsättning att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.

Läs mer:
Weeffect.se
Viskogen.se
Teskedsorden.se