Val av ägarombud

Som medlem och ägare i KF har du demokratiska rättigheter, du kan vara med och påverka. Bland annat kan du påverka genom att rösta fram ditt ägarombud som representerar dig i din butik och i KF.

Nästa val sker i januari 2018.

Från den 1 oktober 2017  kan du kandidera eller tipsa någon bekant om uppdraget som ägarombud för din/er butik,

Läs mer och kandidera här:

https://www.coop.se/Globala-sidor/agarombudsval/