MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsumentkooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Förutom Coop MedMera Betalkort erbjuder banken kontoprodukter, privatlån och inköpskort för juridiska personer.

Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa anslutna partners. MedMera Bank har idag cirka 50 anställda, men samarbetar tätt med den övriga koncernen.

Vd för MedMera Bank är Manfred Krieger.

Här hittar du mer information om bland annat kapitaltäckning och årsredovisning

Läs mer om MedMera Bank här