MedMera Bank

MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), som sedan 2007 bedriver bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. MedMera Bank erbjuder finansiella tjänster till marknaden under Coops varumärke.

MedMera Banks uppdrag är att erbjuda finansiella tjänster och därigenom skapa lönsamhet och bygga värde i banken. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda tjänsterna Coop Privatlån och Coop Spara. Konsumentkooperationens 3,8 miljoner medlemmar är en särskilt viktig målgrupp för banken, och strävar efter att erbjuda dem särskilda erbjudanden kopplade till bankens tjänster.

MedMera Bank har ca 50 anställda, och samarbetar tätt med Coop och den övriga koncernen. VD för MedMera Bank är Kenneth Nybohm.

Läs mer om MedMera Bank på Coop.se » MedMera Bank