Konsumenternas röst

Konsumenterna behöver en stark röst. Kooperativa Förbundet har en lång tradition av att agera i konsumentens intressen. Vi har brutit upp monopol, varit först med att öppet innehållsdeklarera och datummärka varor. Dessutom har KF varit en viktig aktör för hållbar utveckling inom dagligvaruhandeln. Tack vare önskemål från våra medlemmar var KF först i Sverige med ett eget ekologiskt och hållbart varumärke – Änglamark.

Tiderna har förändrats vilket ställer nya krav på KF och hur vi fortsätter att vara konsumenternas samlade röst. På KFs stämma 2016 antogs en ny konsumentplattform.

Läs vår konsumentplattform här.