Ny affärsmodell och förändringar i styrelsen för Coop Sverige AB

2017-06-29

Kooperativa Förbundet KF har under en tid arbetat med att lägga grunden för nästa fas i Coop Sverige ABs utveckling. Som ett led i detta har KFs styrelse fattat inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell som syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Affärsmodellen ska säkra att CSAB har mandat att hålla samman ett beslutsfattande som omfattar all volym och den kommersiella ansatsen i samtliga butiker under vårt varumärke Coop. En industriell logik – sambandet centralt beslutsfattande och butiksdrift – som ska få ett starkt genomslag. I samband med detta har styrelsen också beslutat att dela Coop Sverige AB i två delar; en som i framtiden har ansvar för kategori, inköp, logistik och marknad (Coop Sverige AB) och en som driver butiksverksamhet (CBS AB, som driver cirka 40 procent av Coops alla butiker). Respektive bolag får en egen styrelse och ledning och förändringen ska vara genomförd till 1 januari 2018.

– Bakgrunden till den nya affärsmodellen är att vi vill stärka fokus på vår gemensamma detaljhandel i samtliga butiker och på en lönsam tillväxt med stärkt varumärke, ökad samhandel och fördjupad marknadsbearbetning, säger Tommy Ohlström i en kommentar.

– Detta påverkar inte vår verksamhet idag, och vi ska fortfarande leverera med fullt fokus på sista halvåret i Vår Plan, säger Sonat Burman-Olsson, VD och koncernchef Coop Sverige AB. Direkt efter semestern kommer vi att sätta oss ned och mejsla ut detaljerna i de olika delprojekt som detta beslut leder till. Vi får återkomma med mer information om hur detta påverkar Coop Sverige när vi har sådan, under hösten.

I samband med detta beslut har Anders Sundström beslutat att avgå som ordförande i Coop Sverige. Coop Sveriges bolagsstämma har beslutat välja Tommy Ohlström, VD för KF, till ny styrelseordförande i Coop Sverige AB.

– När jag för snart fyra år sedan tillträdde som ordförande för KF och Coop var uppdraget att vända förlust till vinst i vår livsmedelsverksamhet samt att göra KF till ett företag som helt fokuserade på att stödja Coop. Vidare att avveckla all verksamhet som låg utanför livsmedel och frigöra kapital för framtida investeringar i livsmedelskedjan. Mycket av det initiala arbetet är nu gjort. KF har nu en stark balansräkning. Medlemmarna i KF har sitt sparkapital insatt i MedMera Bank som omfattas av insättargarantin. Coop har vänt en stor förlust till vinst.

– Det har varit roligt arbeta fram denna förändring tillsammans med ledning och personal. Särskilt nöjd är jag med de nya format som nu rullas ut i våra butiker samt det fokus som vi har att bli mer framgångsrika i den digitala affären. Vi har också stärkt vår ställning som det ekologiska alternativet. Det är dock mycket kvar att göra och KFs styrelse har nu beslutat separera detaljhandeln från partihandeln och skapa två bolag. Detta kräver nya krafter och därför har jag beslutat att lämna Coop Sveriges styrelse. Jag kommer också att avgå som ordförande i KF vid årsstämman 2018, säger Anders Sundström.