Historia

KFs historia handlar om samverkan till egen nytta

Genom att gå samman, samarbeta och äga tillsammans kan individuella och gemensamma behov lösas. Så tänkte medlemmarna 1899 då Kooperativa förbundet (KF) bildades, utifrån behovet av billigare och bättre varor. Genom att starta konsumentföreningar, samordna inköp och varudistribution, starta egen varuproduktion, bröts monopol och karteller. Varor blev billigare och medlemsnyttan var tydlig.

KFs styrelse slog 1905 fast att rörelsens ekonomiska system hade som främsta mål att arbeta för en lyckligare mänsklighet. Det är ett mål som gäller än idag fast det uttrycks med orden: att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

KF har genom sin historia förändrat och utvecklat handeln i Sverige. En av de stora förändringarna initierades på 1940-talet med införandet av självbetjäning och snabbköp. Sedan dess har många koncept utvecklats, såsom varuhus och stormarknader på 1950- och 1960-talet samt lagercentraler och rationella logistiklösningar. Konkurrenskraftiga och banbrytande sortiment och varumärken, som bland annat Blåvitt och Änglamark, har mött medlemmarnas och marknadens behov.

En stor del av Sveriges historia handlar om KF. Där ryms allt från industrier, butiker och samhällen till opinionsbildning och konsumentinflytande och mycket mer.