Val av styrelse samt revisorer

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter i styrelsen: Elva (11). Enligt stadgarna ingår inte VD i styrelsen.

Dagordningspunkt 15 – Val av styrelseordförande – mandattid ett (1) år

Leif Linde, Nyköping, född 1955, Nyval

Valberedningen föreslår att Leif Linde väljs till ny ordförande för Kooperativa Förbundet efter Tommy Ohlström.

Leif, som har vigt stora delar av sitt arbetsliv åt svensk kooperation, har bl.a. varit VD för Riksbyggen 2012 – 2020, men nu har han valt att gå i pension. Han har dock en del rörelsenära förtroendeuppdrag såsom ordförande för KFO och Fonus samt ledamot i Folksam Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. På meritlistan finns även förbundssekreterare i SSU, 1984 – 1988 och i ABF 1988 – 1994. Åren 1997 – 2004 var Leif generaldirektör i dåvarande Ungdomsstyrelsen.

Leif har även en gedigen bakgrund inom KF-familjen. 2004-2006 var han VD och föreningschef för dåvarande Konsumentföreningen Svea och åren 2006-2012 var Leif förbundsdirektör i Kooperativa Förbundet. Det kan även tilläggas att han 2002-2007 var ledamot i styrelsen för Konsumentverket. Det är faktiskt svårt att finna någon medlem som har större erfarenhet av kooperation och därför är Leif Linde en lämplig efterträdare till Tommy Ohlström som ordförande för KF.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Leif självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Dagordningspunkt 16 – Val av övriga styrelseledamöter – mandattid ett (1) år

Britt Hansson, Stockholm, född 1966, Omval

Britt är sedan 2014 VD och koncernchef för OK ekonomisk förening. Hon har suttit i KFs styrelse sedan stämman 2016. Hon är även bl.a. ledamot i styrelsen för OK-Q8 AB, Folksam Liv samt Apoteket Produktion och Laboratorier AB. Sedan 2014 är Britt ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation – KFO. Hon har tidigare varit finansdirektör hos OK-Q8 AB och nordisk CFO hos Mc Donalds. Britt är civilekonom och har sin yrkesbakgrund från bl.a. Skatteverket, OKQ8-koncernen.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Britt självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Jan Johnson, Värmdö, född 1955, Omval

Jan valdes in i KFs styrelse vid stämman 2018. Han är sedan 2016 ledamot i Konsumentföreningen Stockholms styrelse, och 2017 valdes han till föreningens ordförande. Jan har en gedigen bakgrund från olika folkrörelser och har bl.a. varit både kommunikationschef och förbundschef hos Hyresgästföreningen i Sverige. Åren 2006-2008 var han VD/föreningschef hos de båda konsumentföreningarna, Svea och Väst. Han har även varit styrelseledamot i Med Mera Bank. Numera är Jan förbundsordförande för Korpen i Sverige samt VD i det egna företaget Stockholm Ledarkonst AB.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jan självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Stig Nilsson, Lysekil, född 1958, Omval

Stig, som sedan 2017 är styrelseordförande för Coop Väst, valdes in i KFs styrelse på stämman 2016. Han har en gedigen politisk och ekonomisk erfarenhet och var bl.a. kommunstyrelsens ordförande i Lysekil under 16 år. Till vardags arbetar Stig med omvärldsbevakning och samhällskontakter hos Preem i Lysekil, men han har även bolagsengagemang i Grensemat AB och i Coop Väst AB.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Stig självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Peter Renkel, Umeå, född 1961, Omval

Peter valdes in i KFs styrelse vid förra årets stämma. Han är 58 år och är sedan 2017 styrelseledamot i Coop Nords, och sedan 2019 föreningens ordförande.

Peter har en gedigen erfarenhet från näringslivet och har varit småföretagare sedan 1997 då han startade företaget Konftel AB, där han alltjämt är VD. Han har teknisk gymnasieutbildning och innehar ett antal externa styrelseuppdrag såsom COS AB och Ecogain AB. Detta är inte några företag som innebär intressekonflikter till KF och Coop. Därutöver ingår han sedan 2009 i Business Advisory Board vid Umeå Universitet.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Peter självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Maria Rudolphi, Gävle, född 1969, Omval

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt, tidigare Konsumentföreningen Gävleborg, sedan 2001, och är sedan 2012 föreningens ordförande.

Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams affärsrelationer med fackförbunden inom LO, TCO och SACO. Hon är även ansvarig för service kopplad till affärsrelationerna med fackförbunden och den interna supportfunktionen. Inom Facklig försäljning och service arbetar 170 medarbetare. Maria är gymnasieekonom i botten och arbetspendlar mellan Gävle och Stockholm.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Maria självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Håkan Smith, Växjö, född 1953, Omval

Håkan har suttit i KFs styrelse i fyra år, och har en lång och bred erfarenhet av konsumentkooperationen, där han tillbringat den största delen av sitt yrkesliv. Han är sedan 2014 ordförande i Konsumentföreningen Göta och var tidigare under tio år verkställande direktör i samma förening. Håkan, som även varit ledamot av styrelsen för OK ekonomisk förening, har haft FN-uppdrag som rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Håkan självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Caroline Ullman-Hammer, Laholm, född 1954, Omval

Caroline är styrelseledamot i KF sedan stämman 2019. Hon är 65 år och boende i Laholm. Sedan 2007 är hon VD för Öresundsbro-konsortiet.

Caroline är förvaltningssocionom och har under sitt yrkesliv innehaft centrala nyckelpositioner inom offentligt ägda bolag inom fastighets- och infrastrukturområdet. Exempelvis utvecklingschef hos MKB i Malmö, produktionschef hos Helsingborgshem, VD för bostadsmässan BO 01 i Malmö, regionchef för Södra Banregionen inom Banverket. Hon är även styrelseledamot i Stena Fastigheter AB.

Caroline tillhör KFs direktanslutna medlemmar, men har ingen bakgrund som förtroendevald inom organisationen. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Caroline självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Kenneth Östberg, Norberg, född 1964, Omval

Kenneth är styrelseledamot i KF sedan stämman 2014. Så länge Konsumentföreningen Svea fanns som egen förening var han dess ordförande och numera är han ordförande för styrgruppen för KFs direktanslutna medlemmar. Till vardags är Kenneth regionråd i Region Västmanland med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Kenneth, som i botten är fritidsledare, har även varit kommunalråd hemma i Norberg samt arbetat fackligt för Vision.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Kenneth självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Kerstin Wallentin, Järfälla, född 1964, Nyval

Valberedningen föreslår att Kerstin Wallentin väljs in som ny ledamot i KFs styrelse.

Kerstin, som är 55 år, bor i Järfälla nordväst om Stockholm och är utbildad inom Personal- och Arbetslivsfrågor vid Stockholms Universitet. Till vardags är hon senior rådgivare och interimschef inom marknad och kommunikation. Bland hennes yrkeserfarenheter finns bl.a. avdelningschef för marknad och kommunikation hos Systembolaget och Kommunikations- och marknadsdirektör hos ATG.

Kerstin är sedan 2015 styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm och har en yrkesbakgrund inom KF och Coop där hon arbetat som allt från trainee, butikschef, butiksgruppchef till informationschef, med ansvar för den digitala förändringsresan. Hon har sålunda mycket stor erfarenhet av digital utveckling.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Kerstin självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Jesper Josbrant, Luleå, född 1970, Nyval

Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen även Jesper Josbrant. Han är 49 år och är sedan 2018 ordförande för Coop Norrbottens styrelse.

Jesper har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och arbetar till vardags som VD för HSB Affärsstöd AB, med huvudansvar för digitalisering och tjänsteutveckling med personalansvar för 60 medarbetare. Tidigare var han VD och koncernchef för HSB Norr mellan 2003 och 2015. Han har ekonomisk utbildning i botten och en kandidatexamen i systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, 1993.

På Jespers meritlista finns även 6 år som styrelseledamot i HSBs förbundsstyrelse, 3 år som produktionschef hos Terracom AB och 1 år som Teknisk chef hos Senda AB. Han innehar i dag styrelseuppdrag i Hemmagastronomi i Luleå AB. Detta är dock inget uppdrag som innebär någon intressekonflikt med KF och Coop.

Valberedningen ser att Jespers kompetens och erfarenhet inom teknik, digitalisering och IT kommer mycket väl till pass på den Onlineresa som KF och Coop befinner sig på.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jesper självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Dagordningspunkt 17 – Val av revisorer och ersättare – mandattid ett (1) år

Ordinarie revisorer

Hans Eklund, Östhammar, född 1954, Omval

Hans har varit revisor i KF sedan 2015. Han har tidigare varit styrelseledamot i Konsumentföreningen Svea och suttit i KFs styrelse mellan åren 1998 – 2011. Hans är även revisor i Folksam Liv och Sak sedan 1998 och styrelseledamot i Hyresgästföreningen sedan ett par decennier tillbaka. Till professionen är Hans Juris doktor och universitetslektor i juridik vid Uppsala Universitet.

Catharina Andersson, Kungsängen, född 1950, Omval

Catharina valdes till revisor i KF vid stämman 2018, och är också, sedan 2016, förtroendevald revisor i Konsumentföreningen Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet inom konsumentkooperationen. Bl.a. var hon under 14 år ordförande i Coop Medlem Norrort och efter fusionen med Konsumentföreningen Stockholm styrelseledamot där i två år. 1999-2003 var Catharina ledamot i KFs styrelse. Till yrket är Catharina designer och konstnär. I övrigt bör nämnas att hon är vice ordförande i Sparbanken Enköping.
Revisorsersättare

Torbjörn Rigemar, Göteborg, född 1957, Omval

Torbjörn är sedan stämman 2018 revisorsersättare i KF. Till vardags är han Stadsrevisor i Göteborgs stad och därmed bl.a. revisor för de kommunala bolagen Familjebostäder AB, Bostads AB Poseidon och fastighetsbolaget Higab. Sedan 2012 är han förtroendevald revisor för OK ekonomisk förening och han är även revisor i ABF Göteborg. Torbjörn är ledamot i Coop Västs valberedning.

Under 22 år arbetade Torbjörn som ombudsman och kassör på IF Metall i Göteborg. Han har också arbetat hos dåvarande LO-distriktet i Göteborg.