Stämma 2018

Här hittar du information från Kooperativa Förbundets stämma 2018.

Motioner till 2018
Här finns de motioner som kom in från direktanslutna medlemmar inför stämman 2018.

För de direktanslutna medlemmarna så diskuteras motionerna på de direktanslutna ägarombudens årsmöten, där de ger en rekommendation till KF styrelse. Motionerna behandlas och beslutas på KFs stämma, eftersom det också är de direktanslutna medlemmarnas stämma.

Motioner beslutade (nedladdningsbar pdf)

Protokoll från årsmötet direktanslutna medlemmar (nedladdningsbar pdf)

Valda ombud till KF stämma (nedladdningsbar pdf)