Seminarium (Stämma 2021)

BAKGRUND 

Under 2020 har hela KF-sfären fått en ny vision. Vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft. För att vi ska kunna uppnå vår vision så behöver vi göra en förflyttning, och ett bra tillfälle att både prata mer om vad visionen innebär – men också att faktiskt visa rent praktiskt vad den betyder – är på vår förbundsstämma. Vårt högst beslutande organ där kraften är koncentrerad och de djärva framtidsbesluten fattas. 

 

VÅR VISION 

Som medarbetare, förtroendevald och aktiv medlem i Sveriges största konsumentkooperativ förändrar vi tillsammans vår framtid. För oss själva, och för samhället.

Vi är modiga och vågar gå först. Ständigt ligger vi steget före med nya smarta lösningar för en enklare vardag och en friskare planet. Vår röst är tydlig och påverkar vår omgivning. Vi tar beslut som är viktiga för kommande generationer, men också för vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar idag. Allt vi gör, gör vi för varandra. Vi äger tillsammans och tillsammans gör vi en lönsam affär. Det ger oss vår unika styrka.

Vi är Sveriges viktigaste konsumentkraft.

 

UPPLÄGG FÖR SEMINARIET 

För att fånga vad Sveriges viktigaste konsumentkraft innebär hade vi några olika ingångar till det under seminariet. Konsumentkraft handlar kanske framför allt i styrkan och viljan hos våra medlemmar och förtroendevalda, men lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas. Och riktningen, vilket håll hoppas och tror vi att konsumentkraften kommer leda oss? 

Vi inledde seminariet tillsammans och därefter enligt tre block. Det första blocket om kraften hos våra medlemmar var för alla. Därefter valde deltagarna mellan block 2 (lönsamhet – en förutsättning för att nå visionen) och block 3 (konsumentkraftens riktning med fokus på hållbarhet, medlemslöfte och kommunikation). Och därefter samlades alla i en gemensam avslutning.  

Alla tre block inleddes med ett panelsamtal av personer inom KF-sfären, och följdes av mindre gruppsamtal för senare återsamling i storgrupp.  

Till sidan om KF stämma 2021 »