Stämma 2021

Kooperativa Förbundets stämma 2021 ägde rum den 14 april på Vår gård, Saltsjöbaden, och genomfördes digitalt.

I år hölls en hel stämmodag, fylld av information och dialog. Det var vår första förbundsstämma med vår nya vision om att vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft.

Till sidan om seminariet »

Stämmohandlingar

Om du vill se några av handlingarna separat hittar du dessa här: