Idag firar vi Internationella Kooperationens Dag

Första lördagen i juli varje år – alltså idag – har av FN utsetts till Internationella Kooperationens dag. På FN om internationella kooperationens dag lyfter FN en mängd intressanta aspekter ur både dåtid, nutid och framtid kring kooperativ i ett världsperspektiv. Bland annat konstaterar de att 13 procent av världens befolkning har beröring till någon av världens 3 miljoner kooperativ. Kooperationen sysselsätter även 280 miljoner anställda runt om i världen, vilket är ungefär 10 procent av den arbetande befolkningen.

Tanken med internationella kooperativa dagen är att uppmärksamma kooperationen som idétraditionen och visa goda exempel runt om i världen. I år har FN valt hållbarhet och klimatförändringar som tema för den kooperativa dagen. Du kan följa firandet genom taggen #Coops4ClimateAction i olika sociala kanaler runt om i världen.

International Cooperative Alliance, ICA, följer FNs linje och uppmärksammar i år dagen genom att lyfta frågan om klimatförändringar och visa på vilket sätt kooperativa företag runt om i världen arbetar för att skapa ett bättre klimat för alla. Även de använder taggen #Coops4ClimateAction i sina sociala kanaler för att lyfta goda idéer. Du hittar mer information kring deras kampanj på International Cooperative Alliance

Även i Sverige uppmärksammar vi dagen genom vår samarbetsorganisation Svensk Kooperation. Svensk Kooperation följer FNs tema och lyfter den hållbarhetsrapport som tagits fram. Den hittar du här Svensk Kooperations hållbarhetsrapport

Svensk Kooperation kommer även att i sina sociala kanaler lyfta delar av det webbsamtal dess ordförande Anna-Karin Hatt och näringsminister Ibrahim Baylan hade i förra veckan. Du hittar mer om det samtalet här Samtal med näringsminister Ibrahim Baylan

Det känns verkligen att de kooperativa tankarna är en modern idé i tiden och att vi inte bara bär historien med oss utan också har framtiden för oss. Det finns en kraft som kooperationen bär, och det känns fantastiskt skönt att KF denna vår har arbetat hårt för att ytterligare stärka kooperationen som idé genom det gemensamma arbetet med att ta fram en strategi för framtiden.