KF stärker ägarstyrningen i dotterbolagen

STOCKHOLM 2014-04-21
Man med en papperskasse från Coop.
Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96
KFs styrelse har beslutat om att ytterligare förstärka ägarstyrningen. I samband med att Marie Nygren nu tillträder tjänsten som vd i KF vill styrelsen att vd får en tydligare roll som representant för ägaren.

I de dotterbolag som berör kärnverksamheten med dagligvaruhandel, det vill säga CBS (Coop Butiker & Stormarknader AB) och Coop Online AB, går Marie Nygren in i respektive styrelse som ledamot. I Coop Sverige AB, CSAB, tar hon över ordförandeklubban efter Tommy Ohlström, som fortsätter som styrelseordförande i KF.
-Vi har nu en utmärkt möjlighet att skapa ett mer sammanhållet ägarperspektiv, vilket vi bedömer kommer ge större långsiktighet och skapa synergieffekter. Vi ser därför att det är lämpligt att göra denna förändring i samband med att Marie Nygren tillträder vd-posten i KF, säger Tommy Ohlström, styrelseordförande i KF i en kommentar.
Förändringarna i styrelsernas sammansättning kommer att träda i kraft under juni.