Kooperativa förbundets försäljning steg kraftigt 2019 medan resultatet försämrades

Under 2019 steg KFs nettoomsättning med 2,7 miljarder kronor jämfört med året före. Däremot försämrades koncernens resultat med 400 miljoner jämfört med 2018. Det kan till stor del kopplas till köpet av Nettos 162 butiker.

Coops marknadsandel beräknas ha ökat med ungefär två procent efter övertagandet av Netto.

-Att redovisa ett negativt resultat är naturligtvis inte något man önskar. Men i den snabba omställning som dagligvarubranschen nu är inne i så gäller det att också kunna lyfta blicken bortom de dagliga utmaningarna. Vi har det senaste året arbetat för att ta fram en mer långsiktig strategi som kommer att göra oss starkare på sikt. De satsningar vi har genomfört under 2019 är en del i den strategin. Det finns stora möjligheter för oss att bli ännu mer relevanta för våra medlemmar framöver och för att nå dit behöver vi fortsätta vårt strategiska arbete, säger Marie Nygren, vd för KF-koncernen sedan juni 2019.

-Vi har gjort stora satsningar under 2019 som har påverkat vårt resultat. Netto är naturligtvis en av de större satsningarna och tack vare den så kommer vi att ha en större försäljningsökning under 2020 än vad vi tidigare har räknat med. Det är glädjande att vi redan nu kan se att vi behåller dem som tidigare var Nettokunder, och dessutom lockar nya, i de butiker vi ställer om till Coop.

-En annan stor satsning under 2019 var online där vi driftsatt en ny plattform för e-handel som kommer vara väldigt viktig i vårt fortsatta arbete. Vi står bättre rustade än vi var för ett år sedan, men marknaden är tuffare än någonsin och det är en av våra största utmaningar framöver, säger Marie Nygren.

-Hela livsmedelsmarknaden delar vår digitala utmaning kring online. Men det är en resa som vi behöver göra, kunderna kräver flera olika sätt att vara kund hos oss och vi ska svara upp mot deras behov. Dessutom visar den pågående Corona-pandemin att det behöver finnas väl fungerande alternativ till att handla i butik för att samhället ska fungera i tuffa tider, säger Marie Nygren.

Koncernen har under 2019 även sjösatt ett ambitiöst program i kundbemötande, Det goda mötet. Ambitionen är att investeringarna som har gjorts, tillsammans med satsningarna på kundbemötande, på sikt ska resultera i det främsta kundmötet i branschen.

-För att vi ska lyckas med det arbete vi har föresatt oss under 2020 krävs att vi verkligen lever upp till det som är KFs paroll: Tillsammans gör vi en bättre affär. Samarbete är den grund som hela kooperationen vilar på. Genom att dra åt samma håll kommer vi snabbare till beslut, gör bättre affärer och skapar större nytta för våra medlemmar. Det kommer vi att fortsätta utveckla under året, avslutar Marie Nygren.

Du hittar KFs digitala årsredovisning här och du hittar den som pdf här KF Årsredovisning 2019

För mer information, kontakta
Anna Wennerstrand Tf kommunikationsansvarig KF 076-798 08 74 anna.wennerstrand@kf.se