Bromma Blocks öppnar trots försvagad fastighetsmarknad

Fastighetsbranschen påverkades starkt av den globala försvagningen i ekonomin som startade 2008. Flertalet av de större fastighetsprojekten kom att bedrivas på sparlåga. Mot denna bakgrund är det extra tillfredsställande att en av KFs större fastighetsinvesteringar genomfördes i Bromma. Bromma Blocks öppnade i september 2010 och har blivit en av Europas mest intressanta handelsplatser.