Coop Marknad ska utveckla Coop i Sverige

Uppstart av bolaget Coop Marknad som har ett övergripande ansvar för den kommersiella utvecklingen av Coop i Sverige.
Bildandet av en gemensam affärsledning för Coop i Sverige förväntas ge en tydligare samverkan mellan KF och föreningarna.