Unga blir mer nyfikna på kooperation

En klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning gentemot kooperativa företag, och unga vill lära sig mer om kooperativt företagande. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svensk Kooperation. 

I undersökningen framgår att hela 60 procent av alla unga vill lära sig mer om kooperativa företag.

– Det är glädjande att se att unga personer är så intresserade av kooperation. Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande passar perfekt i både dagens och morgondagens näringsliv. Det är viktigt att utbildningsväsendet tar sitt ansvar och utbildar om den kooperativa företagsformen, eftersom intresset är stort och kunskapen låg hos unga, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd för KF och ordförande i Svensk Kooperation.

Undersökningen pekar även på att allmänheten har en positiv inställning till kooperativa företag: 55 procent är positivt inställda och endast 9 procent har en negativ inställning. En jämförelse med en liknande undersökning från 2017 visar även att kunskapen om kooperativa företag har ökat över tid, och att fler är nyfikna på den kooperativa affärsmodellen.

Läs mer på Svensk Kooperations hemsida »