Medlemsmotion leder till nylansering av Coop Änglamarks-kaffe

Som ett resultat av en motion från Coop Medlem Norrort och Coop Medlem Väst nylanserades Coop Änglamarks-kaffet med bönor från kooperativ där Kooperation Utan Gränser bidragit med bistånd.

Från motion till fika
Numera innehåller Coop Änglamark bryggkaffe mellanrost-bönor från ett kooperativ i Nicaragua som stöds av Kooperation Utan Gränser. Det är ett direkt resultat av en motion från medlemmarna. Kjell Johansson, vd i Coop Medlem Norrort som är en av två föreningar som lämnade motionen, hoppas
att det bara är början på fortsatt import från projekten inom Kooperation Utan Gränser:

– Att Änglamarks-kaffet nu inte bara är KRAV- och Fairtrade-märkt utan dessutom innehåller kaffebönor från ett kooperativ till vilket våra medlemmar skänkt biståndspengar visar hur verklig kooperativ samverkan kan utvecklas. Genom Kooperation Utan Gränsers arbete med hjälp-till-självhjälp har kaffekooperativ kunnat utvecklas så positivt att de nu kan exportera sina produkter. Genom att Coop köper in deras kaffe kan deras kooperativ nu utvecklas av egen kraft och våra medlemmar kan med stolthet köpa deras kaffe i våra Coop-butiker. Detta är ett viktigt startskott. Vi hoppas nu att Kooperation Utan Gränser och Coop utvecklar detta till att omfatta allt fler produkter. Det är ett fantastiskt sätt att göra världen mer rättvis!