Arbetskooperation

Arbetskooperation utgår från människors behov av arbete och sysselsättning. Det är en affärsidé eller verksamhetsidé som ligger i botten och som man väljer att förverkliga i kooperativ form.