Fler kvinnor leder kooperativa företag än börsbolag

För fjärde året i rad har kooperativa företag dubbelt så många kvinnor på vd- och ordförandeposten som börsbolag. Det visar Svensk Kooperations jämställdhetsgranskning. Inom Kooperativa Förbundet, KF, är fyra av fem vd:ar i dotterbolagen kvinnor: Marie Nygren, Coop Sverige AB, Helena Liljedahl, KF Fastigheter AB, Kadi Upmark, Vår Gård Saltsjöbaden och Unn Edberg, Vi Media.

De kooperativa företagen har en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen för ett mer demokratiskt och jämställt näringsliv. Att fler kvinnor får de högsta chefspositionerna är en viktig del i det arbetet, säger Leif Linde, arbetande styrelseordförande i KF.

När Svensk Kooperation nu för fjärde året i rad följer den könsuppdelade statistiken kring representation fortsätter de kooperativa företagen i Sverige att ha mer jämställd representation än börsbolagen. Statistiken visar att de 100 största kooperativa företagen har en mer jämställd fördelning på centrala positioner som vd, styrelseordförande och ledningsgrupper.

– Min förhoppning är att jag kan inspirera fler kvinnor sikta på att bli ledare på toppnivå. Det behövs fler kvinnor som är företagsledare och detta är ett långsiktigt arbete. Det är glädjande att vi i de kooperativa företagen kan gå i spetsen för att bidra till ett mer jämställt näringsliv, säger Marie Nygren, vd för Coop Sverige AB.

23 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, jämfört med 12 procent hos börsbolagen. Med andra ord har kooperativa företag nästan dubbelt så många kvinnor på vd-posten som börsbolagen. Andelen kvinnor har dock minskat på båda hållen, minskningen är fyra procentenheter för de kooperativa företagen och en procentenhet för börsbolagen jämfört med föregående år.

19 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, jämfört med 8 procent av börsbolagen. Kooperativa företag har alltså mer än dubbelt så många kvinnor som styrelseordförande än börsbolagen. I båda företagsformerna minskar andelen med en procentenhet från förra året.

I ledningsgrupper i de kooperativa företagen är 40 procent kvinnor, jämfört med 27 procent hos börsbolagen. Det är en ökning med en procentenhet för börsbolagen och en minskning på två procentenheter för de kooperativa företagen jämfört med föregående år. Till skillnad från vd-poster, ordförandeposter och ledningsgrupper har börsbolagen fler kvinnor i styrelserna än de största kooperativa företagen har. Börsbolagen har 35 procent kvinnor i styrelserna vilket är samma siffra som de hade år 2022. De kooperativa företagen har 30 procent kvinnor i styrelserna vilket är en ökning med tre procentenheter på ett år.

Siffrorna om könsfördelningen i de kooperativa företagen kommer från rapporten Det kooperativa Sverige 2021, medan siffrorna om börsbolagen kommer från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2022 (Andra AP-fonden/ISS Nordic Investor Services). Den senare innehåller 2022 års siffror medan den förra tittar på 2021 års statistik. Båda är de senaste siffrorna som finns för respektive börsbolag respektive kooperativa företag.

Även i KFs konsumentföreningar, som driver Coop-butikerna runt om i landet, är andelen kvinnor i ledande position hög. Elva vd/föreningschefer är kvinnor: Meta Persdotter, Coop Butiker & Stormarknader, Anneli Borg Lundgren, Coop Värmland,  Anne-Louise Nilsson, Konsumentföreningen Källö-Knippla, Ulrika Thorell, Coop Konsum Sollerön, Anna Bengtsson, Coop Varberg, Therese Häggqvist, Konsumentföreningen Knäred med omnejd, Malin Granqvist, Konsumentföreningen Styrsö, Annette Larsson, Kooperativa Handelsföreningen Getinge, Therese Bröderman, Konsumentföreningen Bjursås, Linda Hjalmarsson, Konsumentföreningen Frillesås, Annika Karlsson, Konsumentföreningen Möja.