Cirka 1500 personer övertaliga

Logistik och inköp omstruktureras och cirka 500 personer på Cikab och Clab blir övertaliga. Ett förbättringsprogram sjösattes som resulterade i personalneddragningar motsvarande 1000 heltidstjänster. Alla på chefsnivå genomgick en sk. Management Review med kompetensanalys som i förlängningen skulle bidra till ökad kunskap inom företaget.