Coop effektiviserar för ökad marginal

Coop genomförde en omfattande effektivisering av sortiments- och prissättningsprocessen i syfte att ge marginalförstärkning. Ett besparingsprogram initierades med personalreduktion på centrala funktioner.