KF går med 330 miljoner i vinst

Hämta KF årsredovisning, 2017 (pdf)

KF-koncernen redovisar en vinst för 2017 på 330 miljoner kronor.

– KF går med vinst, men rörelseresultatet är för blygsamt. Min framtidstro är dock stark, för nu har vi skapat förutsättningar för starkare resultat framöver, säger Tommy Ohlström, VD i KF om 2017 års ekonomiska resultat.

Samtliga KFs dotterbolag Vi Media AB, Vår Gård Saltsjöbaden, KF Fastigheter och MedMera Bank samt Coop går med vinst.

– När det gäller Coop så var det väntat att vinsten skulle sjunka eftersom företaget under 2017 har genomfört stora förändringar i organisationen. KF är en långsiktig ägare och den nya affärsmodell och strategi som företaget nu jobbar efter kommer att ge stora effekter på sikt, säger Tommy Ohlström.

KF och Coop har under 2017 fattat beslut om nya regler för den gemensamma samhandeln och skapat förbättrade strukturer för hur föreningar och bolag ska jobba tillsammans.