Främja medlemmarnas ekonomiska intresse

En förutsättning för registrering av en ekonomisk förening är att den har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Främjandet skall ske genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar (beträffande deltagande se Deltagande).

Ekonomisk verksamhet är ett mycket vidsträckt begrepp i sammanhanget. Det kan till exempel vara fråga om föräldrakooperativa dagis, inköp av bussar eller andra fordon för uthyrning till medlemmarna till självkostnadspris med mera. Ideella föreningar, till exempel idrottsföreningar, fackföreningar eller politiska partier kan mycket väl bedriva en omfattande ekonomisk verksamhet men de kan ändå inte registreras som ekonomiska föreningar. Orsaken är att för en ideell förening är det ideella målet primärt i förhållande till det ekonomiska. För en ekonomisk förening är tvärtom det ekonomiska ändamålet överordnat ett eventuellt ideellt ändamål.