15-årig Garbo i Konsum-reklam

garbo

I två korta filmsekvenser kan man se Greta Garbo arbeta för den tidiga konsumrörelsen. Hon gjorde sin filmdebut 1921 i en film där hon provar hattar och sportkläder på varuhuset PUB, (Paul U. Bergström), 14 år innan KF skulle köpa PUB. 1921 medverkar hon också i en reklamfilm för Konsumbagaren, där hon glatt mumsar i sig bakelser på Hotell Strands terrass.

I nästa klipp befinner hon sig på utflykt i naturen med konsumbagarens förträffliga skorpor. ”Konsums skorpor är en bekväm och bra matsäcksmat” slås det fast i filmen. Hon är då 15 år, nyanställd på PUB och bor på Blekingegatan 22 i Stockholm.

Kooperationen tidigt ute med reklamfilm
Svensk reklamfilm är ännu i sin linda och Konsum är med på tåget. Den allra första kooperativa filmen producerades redan 1918 och hette Solidars bageri i Malmö. Konsum producerar under åren en hel del reklamfilm vilket gör det befogat att 1945 inrätta KFs filmavdelning. Garbo är den första stjärnan som passerar revy i kooperationens tjänst men långt ifrån den sista. Filmerna visas i konsumföreningarnas regi med dryga halvmiljonen tittare, vilket var möjligt innan televisionens genombrott på 1950- och 60-talet.

Se reklamfilmerna här.

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie