Innehavet i KF Invest

KF Invest är koncernens finansfunktion och KF Sparkassa är koncernens inlåningsverksamhet.

KF Invest ansvarar även för innehaven i Läckeby Water Group, Löplabbet, PAN Vision och Leos Lekland. Till följd av en svag marknad 2010, minskade PAN Visions omsättning inom samtliga tre produktområden; spel, film och PC-tillbehör. Minskad efterfrågan pressade marginalerna för både film och spel medan lönsamheten för hårdvara ökade.
Läckeby Water Group, där KF Invest innehar 81 procent av aktierna, är ett ledande anläggningsföretag i Sverige inom vatten- och avloppsrening samt produktion av biogas ur organiskt avfall. Under 2010 fick bolaget flera stora order i bland annat Skandinavien, Kina och Tyskland. Satsningar som inneburit nyanställningar har gjorts inom bland annat biogas- och produktverksamheterna. Bolaget har dessutom startat en ny division, Purac Puregas, som är helt inriktad på biogasuppgradering. Satsningen har medfört en del engångskostnader, men har resulterat i att bolaget mot slutet av 2010 fått in fler nya projekt.

Löplabbet, där KF Invest äger 70 procent, är den ledande butikskedjan i Sverige för försäljning av kvalitetsprodukter för löpning och walking. Bolaget har fortsatt sin expansion med fyra nya butiker, samt ett par ometableringar. Samarbetet kring gemensamma butikslägen med Akademibokhandeln har fortsatt, vilket resulterat i ytterligare två sametableringar.

KF Invest förvärvade Leos Lekland sommaren 2010 och äger 80 procent av aktierna. Leos Lekland driver i egen regi samt genom franchisetagare sex anläggningar för inomhuslek i Umeå, Luleå, Skellefteå, Borås, Kalmar och Växjö. Leos Lekland är den ledande aktören på den svenska marknaden för lekland. Under 2010 etablerades en ny anläggning i Borås.