Jonsson Agnes

1883 – 1964, tidigt förvärvsarbete bland annat som förgyllerska, fackligt arbete, kontorist. Deltog 1906 hon i bildandet av det första kooperativa kvinnogillet i Sverige, vilket startades i Eskilstuna. 1907 utsågs Agnes Jonsson till Kooperativa kvinnogillesförbundets första sekreterare, ett uppdrag hon hade till sin pensionering 1938.
Agnes Jonsson startade ungefär 200 kooperativa gillen och höll över 2 000 föredrag om kooperation. Hon var ledamot av International Woman’s Guild. På 1920-talet var hon också ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

Se CoopCat av och om Agnes Jonsson

Källor:
KFBibliotek, Fästskrift, Kooperativa Kvinnogillesförbundets 5 årsjubileum, Oskarshamns-Bladets boktryckeri, 1912
KFBibliotek, tidningsklipp Social-Demokraten 1933, minnesruna 1964